Zuivel en botontkalking, oorzaak of gevolg?

In Westerse  landen wordt meer zuivel gebruikt en komt osteoporose vaker voor dan in landen waar weinig zuivel wordt gebruikt.
Maar kun je daarom zuivel de schuld geven van botontkalking?

In zuivel zit veel calcium en dat is een belangrijk mineraal voor sterke botten.
Dat is een van de redenen waarom zuivel in onze dagelijkse voeding wordt aanbevolen.
Tegelijkertijd is osteoporose een groeiend probleem.
In de periode 1990-2015 is de diagnose osteoporose sterk toegenomen.
Het aantal vrouwen met osteoporose is in deze periode verviervoudigd!
Maar het kan ook zijn dat vroegere en betere diagnose het beeld vertekent.

De hamvraag is of er verband is tussen oorzaak en gevolg?
Dit wordt ook wel de calciumparadox genoemd.

Er zijn zeker 6 factoren te noemen die kunnen verklaren waarom botontkalking vaker voorkomt in zuivellanden:

1. Blanke mensen hebben een slechter botmetabolisme dan donkere mensen en dus ook een grotere kans op osteoporose.

2. De levensverwachting in Westerse landen is een stuk hoger. In ontwikkelingslanden ligt de gemiddelde levensverwachting tussen de 40-60 jaar, terwijl osteoporose pas een rol gaat spelen vanaf 55 jaar.

3. De lichamelijke activiteit ligt in het Westen een stuk lager, wat een grote invloed heeft op de stevigheid van de botten.

4. Medicijngebruik kan bijdragen aan het ontstaan van osteoporose, in het Westen kan dit de oorzaak zijn van meer mensen met botontkalking.

5. In het Westen wordt meer koffie, frisdrank en/of alcohol gedronken en zout gegeten. Deze producten belemmeren de opname van calcium.

6. Voor een goede opname van calcium is vitamine D nodig. In Westerse landen zijn er veel mensen met een (te) laag vitamine D.

Het is dus veel te simpel om te zeggen dat zuivel botontkalking bevordert of veroorzaakt.

Zuivel is nodig in je totale voeding om aan voldoende calcium te komen.
Het advies is 950 mg calcium per dag, voor vrouwen boven de 50 jaar zelfs 1100 mg!
Dit haal je nooit als je geen zuivel gebruikt in je voeding.
Heb je redenen om geen dierlijke zuivel te gebruiken, dan adviseer ik je om plantaardige zuivel te kiezen.
Let er dan wel op dat er ook calcium in zit!


Zuivel en botontkalking, oorzaak of gevolg?
« Terug naar het overzicht